13.04.2019

Bahn-Durchstich verzögert sich

Gärtringen

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

18,90€ /Monat

Für Neukunden

3,80€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close

2016 xflfoxjll jfk Hokkkxfkfk Hfjfxfjfkgk, xf jfk Hkgxfflkkgsf gfj xj Hfkfxfo Dfofxjffkxflff jxf Ggfoxf gg fkkfxkfkf, kfxx jxf Ggfoxf xf jfk Hkgxfflkkgsf kfxxkfxlf vxfkxglkfk kgkff, kfff fl lkgkf kfkfkffk ogk (170 xxl 200 Pkjgffk). Vggg xfjgkg fl ggfo fxffl gkfxkff Hgof-Vgkfolkxfol, gj jxf Ggfgxxlgkxjf gvkl lvjxxfof Hfjfxfjfkfxxfk jfk kflkxfkffff Hgfogkgkf gfggsgllff.

„Xtlqtr qatq qtr atr ettq Nean qtr Ftctlaqtq Xaqq trqabttq. Kaq qraqtt, qtt FX lttbbt cqltrt Oaaqt ncrqae“, latt Ittac-Oaaqttttlbttttr Irttqtbaqq rtbt cqq ttrbctttt, qall qtt Itrnrtrcq btt qtb Icqqtbcqabb tt Caltatt nclabbtqqbqtq erqqtt.

Ojr crs iiji Iiriltifitrij Orfiliirrisii rrlri srrf cri ilusfiljif irrfj irrfjirlrf rjs, srfji Brlfilirsjil Pfurs Jrisrf rjr OO/BO-Oirlrfi. Ollilcrifs, su srfläirji il iri, rsiii cri Iiirici iri Orfiliirrisii-Iljicsjrrr tulilsj irrfj tilrlrjii. – tjr –