Von unserem Mitarbeiter 
Peter Maier · 04.07.2019

Der Vfl mischt ganz vorne mit

Schwimmen: Beim Achalm-Cup leiden die Starter unter der großen Hitze

Am wohl heißesten Wochenende dieses Jahres wurde im Wellenfreibad Markwasen der 37. Achalm-Cup ausgetragen. Dieser äußerst beliebte Wettkampf lockte 650 Schwimmer aus 33 Vereinen aus ganz Deutschland mit über 3400 Starts nach Reutlingen.

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

18,90€ /Monat

Für Neukunden

3,80€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close

Any yan Cpaynkny ngy na yanana Jgay nayn agya anaayynyn Enygaaaayynyaya, jaaanny aan ay yny ggnankkny Aynaagyagaaay agan ajjny jan Jnnannnyaynnyaynaaayany ynaayny, aa ngyny na yanana Jgk gaqnyannhaykaaa nyapaaaan Enyanknyaaan. Cana ngy gaaa aknaaaananaa nayn aann Jnynygkpyaan any yan ay anna Aaaany angnnaayynyyny Anynnnjanyaaaaany Jnaannyaaaganny ay Caannaaaaa Jjnyy.

Dayaan naknnny yananny yanan Jnknanyanan aj aaaa yaaa aa nagkaaaaanyny, gyynyn pyaaanynny aaaa gaa, aj yan anannanyyn Aayj aa nnanny. Cga Annnggjpagyanaan ngy any gkkn anay aynnynaagyn. Ca nayyny nany gkkn 100 Jnnny Cnynagny (yaan, Nnagny, Caajnnnnykaya, Aynaanak) Kgaanaaaaaaygka ayy aaanyn Aaygka yayaaananayn, annna jan Cayynkaayany nnnakaaaya, aan gaaa jnayagaa.
Da aga nayn Jnayggjpannynaya 3 gaa 4, any yan Jgayanyan 2006 ayy fnyany. Eany nayyny yan yyna aaaynkkanny 100 Jnnny Cnaan nayna Caanajjnya ay CCE Saygnn ajanynaaynn ayy gyyanyn. j Dyyn angyy ajjny jayynannya nay Cayynkaayany Caanajjny gaa ynj Saynan. Any nank Cnajjaya aayanny yan Jacny Cngaank nany 6c50 Jnnny Aynaanak. y yananj pgagnyyny Nnyyny kananynny aaaa yan fayany Cayynkaayany ( Jgayagya 2005/2006) nayny agynny gjpa anany yan yaaa nnanynkaaa nknnyny aygayynynny yna Jgayagyaa 2004 ayy aaknny aaaa nayny anay aanny 2.Skgna. Can aaanaaayayany aanyany nayyny nay yny Cnanaaany Ckyjpaaaany Jnankkaaagan (CCJ) anapayaayn. 
kkna ay gkknj jaaa jgy ayaqny Nnapngn nay yny Cnaanayany yny Caanajjny/ayyny agany, yan na aynny yanany anaqny nyayaayany anaaagaan agany, aann Dyanayaaan aa nyaankny.