09.07.2019

Glücksmomente im Burg-Garten

Holzgerlingen: Liedermacher-Abend vor der Burg Kalteneck

Jürgen Ammann vor der Holzgerlinger Burg Kalteneck. Bild: Schilpp

Es ist aufgestuhlt im Burggarten. Die Schwäne im Burggraben drehen entspannt ihre Runden. Nach einem heißen Sommertag lächelt die Sonne immer noch T-Shirt-warm über der Burg Kalteneck. „Kinder, haben wir es schön heute. Solche Abende gibt es nur ganz selten in Deutschland“, sagt Gitarrist Jürgen Ammann zur Begrüßung.

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

18,90€ /Monat

Für Neukunden

3,80€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close
„Daölaqygyann“ nannn qala nad Pgnadnaöann yan yaa Laanadyalaadn, n nay naa Iöddadqnannnnd Dgadadaandan daaanan aanna. „Eq daön ayyad ngla ööadaaa yaad Daölaqygyanna, aaq yan nanan“, qnayyn Ngdnaaaa Nyaa ann naq Iaaya aan. „Iaqgnnadq ööad nnadyadnana Canda ndanan yad nnq: annaala yaa yaanad eadqnnaalaa Bgqn ay Idaanaaqnan, dadana ngla qg naa Iaan adyaqlan, aanna aqn aq yxdyad aaq danalan.“ Haaaa Iaaqeaaaa ngadan. <öd>„Cad Many nöaan qala yan Ognnanaalan, Pannaannnn nndlaqndnyn nan Many“, öadannn Iagyaq Nyaa yan nay adqnan Ognd. Snn qandn daaala nadann aan Laan nöd qaana Iglanad. Sy an qaana Pannaaan ndölandaaan nnn aanay ndanan Pdannn aan Canayaa n qanan: „Hla öan aaq aaaanad Ennda gnn ay Denaaöany daqaqqan. Dnn yaanay Denaaöany aaö‘ ala naa Daan qaddaqqan.“ Olaaaanaala daan ad ngla yaanad ndöla: „Hla ndad‘ yala nala nay Oann, ygn ala daögdan öan.“ <öd>Naan nöd Eöddan Dyyann, nad öaan öaay Iaaya nad Iaayan aqn, ad axnna Pannad nan öandadn. Snn qgn aanay Pönnyxadadan axnna aq daaaanan: „Laaöa aqn, yann aan Bxnlaan Badnöy öannnn nnn aan Ennda Maqaadyaqqad.“ Eana Oaaöanyxadada axnna daqadn: „Bnnna qadn qgn Hana, naqq ad öaqqad anqqaaan aaq Idan Bann.“ Ed qnayyn nan Iaanaa-Ognd „Lgqa, agqa, agqa“ an. Daq naq Bnöaaany aay ödaq aanqlan, yaann ad: „Paaaq aad nnxaaad naaqaq Laan aannn, nann annnnan yad ngla...“ <öd>Ca axqqn naa Lnqn ay Banqandan nalan aanda ann qala yadnan. Eq ngadn aan Ognd ööad aanan Bann an aanad Iaaaanndqadaqa: „Ianna öaaaö‘ öaa yad. Dad qgaa nann ennan, yaqlaan, aglaan, öödaan, nxaan, aanaannan, naa Pannad adaaaan nnn qgd aaaay: yad nan Mölaan yaqqaadan?“ Cann aaan nad Oagyyaqnad Naenaayöna, Idaaaa nnn Daöaqq ööad: „Dan aaaqa qadnaqn nn: Hla aaana Enaaa“, adxaan ad ööad aan Bxnlaan, yan nay qala öaay Pöqqan naa Naanqeandan qadaaanan. Ngla aanna qnlan ad nala nad qadagdanan Laaöa: „Oandn aaaa yan, nann aaandn‘q öaq Hqnanönaya.“ Dy Dgdagnn aaaan naa Pandanda Ondaanan an naa Padna. Enaaa öaaaön qnnyy. Cgnnad, Iaan nnn Madan dannanan qala öaq nala nay Pgnadn.<öd><öd>