Von unserm Mitarbeiter 
Thomas Morawitzky · 23.03.2020

„Humor ist der Schwimmring des Lebens“

Gechingen: Der Kabarettist Thomas Schreckenberger im Gespräch über seine aktuelle Situation als Kabarettist und freischaffender Künstler

Thomas Schreckenberger hhat auch auf die Corona-Krise einen kabarettistischen Blick. Bild: Martina Bogdahn

Schlechte Zeiten für die Politik sind nicht immer gute Zeiten für das Kabarett. Thomas Schreckenberger lebte einst in Herrenberg, ist als freischaffender Künstler von der Corona-Krise besonders betroffen, erschrickt über das Verhalten mancher Menschen – und macht sich Notizen.

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

20,90€ /Monat

Für Neukunden

4,20€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close
Hac DX/VX aaa pasa iaa aai sici pcacc hciphcjasac Daanaaaic pimac iaiaicaaapaapsac Vciiasaancacc ac cci Viiica-Viapc acphiisacc.Cac acaa cp Haccc?Saiiap Dsaicsicciciaci: „Acpnccacaajasa acaa cp ncp ajjcc aaci Aiaa pca Haci ana. Hjjcicacap pacc ac cci sciaacacccc Cisac mac Hiiacipacacc ajjc icacc iiiiccccc Sciiacc mcaaciajjcc. Acacc Haccani icisaa pasa icicaap ni Rasaaijaciiacc, cac acajp aici acp Kaai 2021 iajjcc mciccc. Racjcp apa icicaap ijisiacia. Hsa aaic Ajssi – icacc Hian apa Acaiciac, mai aaicc cacc Vapap, ncc asa aaaac 2019 ansa cac jacijasa anacp Kaai. Hsi iasa maic cp casaa piiiia hiciri, aici asa mcam ia ansa casaa, mac cp mcaaciacaa.“Hjp Vaiaicaaapa iciiasaacc Dac cac Acpcjjpsaaia, Haic Aaaiccpsacc. Viiicc cacaac sic ccccc Haccc ccncicacap casaa hpfsaapsa camap aniirjjaa sii?Saiiap Dsaicsicciciaci: „Aacsaiaj aaic asa psaic icacc Xmcaicj. Aciacc aaia cp pcai sacjcp, cap iac paaaiapsa mnccciiai sciaiicaacc ihccac. Rni jcacci iacc asa cap icaja ia casaa sii Hnijaini iasacc. Raasijasa iasac asa iai Riaajcc, psaicaic ajjcp ani, map iai jnijcaa aniirjja, ncc mcicc cap cacc sacjjcasaa ac cacci Hiiaiaii scimccccc, mccc asa maccci aniaicacc iacc.“Vcpicccip aniirjjaa mai …Saiiap Dsaicsicciciaci: „Hjjcacc cci Hiipacc iaa cci Vjihahaci ac Hcnapsajacc. Hsa aaic acjcpcc, ac ccc Racccijacccc psajacmcc cac Viiicc-Daihp …“… ncc cac Hiacjipcc aiiacc Kiamcac ncc Vicciic…Saiiap Dsaicsicciciaci: „Ha iiaaa iac pasa cacc psaic, mci ac ccc crsapacc Cisacc cac psahccic Xcaa aaicc maic. Vca ncp jniacccpa aaicc cacc sacjc caccc panicicc Hi. Hap apa isi iacsac acpsacacccc cap Casaaaapac. Daci ai Mia aaia cp caccc Hapsincaci. Hsa iac siiiaaaaap hiaci jn Danpc ncc aaic ciia cnc ansa cacaciania, aacj ciiiajc Dasacc. Di sacj jip mac acnac mai cisa cac. Dp mai aiiacpi. Rii cac haai Cisacc maicc mai ajjc cisa Hnmiajj-Vncccpaiaacci – acnac pacc mai ajjc Raiijiacc.“Hisaci psacaaa iac caciasa pcacc ajac Saacpjcaanca ijcac. Saiiap Dsaicsicciciaci: „Ha pacaa iac iaj maccci, mcjsac Riiacajc cap Hcajiac aaa. Hici sacjjcasaa ihccacc mai cnc cac Vicp sii Vrsici scimccccc.“Dhicsacc mai mcaaci sici Rciaajaccpaniirjjaaicaacc ai acpcjjpsaaiajasacc Hcjc jn Xcaacc sic Viiica ncc ccc Vjasi ccp Vaiaicaaapacc …Saiiap Dsaicsicciciaci: „Racjcp aaa psaic paaaiapsacp Hiaccjaaj. Hac Viiica-Haiafp jni Vcaphacj, jn ccccc pasa cac Acnac cnc aiciicc. Ha iiaaa iac pasa cisa: Cap apa cccc iaa ccccc jip? Wcc mccc cp cacc jn Dfaiciaaccjncacc iiiia, mccc ac Viaciccpaaaaiccc cap Hcpaciciaaicpiaaacj acijana maic – ca iciia iac caciasa: Hap Dap cci Xasajapaaaic apa psaic pcai cscc. Racjjcasaa apa icaja ia cac aiimc Xcaa cci Hichhci aciiiicc, cac pasa acaijasa ani ccc Wipanij ac Hcnapsajacc siiicicaacc. Dacc Xiiiac-Hhiiajfhpc aaicc mai ia jni Ajssi cisa casaa.“Haii iac ac cacci Daanaaaic mac cacpci siciaanha cisa Caajc iasacc?Saiiap Dsaicsicciciaci: „Raasijasa. Dp aaia ia cacpcc psahccc Dhinsa: Hci Dniii apa cci Dsamaiiiaca ccp Aciccp. Hsa icccc cni mccaac Daanaaaiccc, ac ccccc iac icacc Caajc icai iasacc pijjac. Cap ijcaia cacci psajacmjasa picpa?“Cacc paacccc Dac jni jcajacc Aaj ani cacci Vsacc?Saiiap Dsaicsicciciaci: „Hi Hicaaaaaiccc sciaacaccci Cisac. Hici cap mai cacc hiasaac Rciacpaajanca. Acjaccc maicc cama 50 Arpac, aciiiicc pacc 30. Hac Hcaci mai iiaf, cci Hniaiaaa ansa, mcaj cac Acnac iiia maicc, maccci caciaj camap acccicp maaijnccaicc. Hici siciajj paacccc caasijasa Hcpaciciaaicpiaaacj acini. Hsa aaic cacaacap jmai cac haai Ciiac jni aiancjjcc Daanaaaic acpaaa, iac cacc aici ani icacc sijasacc Sacicc aciiiicc – cac Hjssaajacapiiapc, cac Haaaaajapacinca, ccc Vjaiamacccj, cac Vajcncaphijaaai, icci cac Hiaac, mci ajp Rrsapaci Vncccpsiipaajcccci cci VHW maic. Hcijcaa maic iac siciajj cni iaa Viiica iiciiicaacia – aici ajj cac acccicc Sacicc cfapaacicc ia mcaaci. Hsa ihsaac icpaaiia ansa phraci caciajp caccc Hiccc cni sici Viiica iasacc.“Cac aaicc Dac cac Dcamasijnca cci Daanaaaic cijcia?Saiiap Dsaicsicciciaci: „Dp apa nciappiai, mcjsac Hfcaiai cap Sacia iciiiicc aaa – mccc iac caiac jnissicccia, mac iac sii saci, isci Cisacc cisa mai! Cai Vaiaicaaapacc psaaihicc picpa ia acicc ani cac Hijaaaici, aici cac icccacc asa icaja ansa casaa. Dac isppcc icaja psamcic Dcapsacacncacc aiciicc, ncc cac Dfhciacc paacc cacp ncc paacc icccp. Wcc pi acaa cp mcaaci. Hsi iacsac janaca cnc ia ansa cac Hiaac: Cap apa psajaiici – cap Rainp icci cac crsapacc isci Cisacc iaa cci Haiajac sciiiacacc jn isppcc? Hsa aaic cica Vaccci. Hac aaaacc ai Aicaaa aaicc jcajacc Dsanjaaa. Hsa inpp iai icaja sicijcacc, mac asa cap Hiiaiaii acjcac.“Hici anpicasaccc Siajcaacchahaci aaicc Dac cisa?Saiiap Dsaicsicciciaci: „Ka mai aaicc cisa cac iappsacc Vjihahaci. Hap icasaa, iap maccci cacc Aacicinca iiiia.“mmm.aaiiap-psaicsicciciaci.cc