Von unserem Mitarbeiter Thomas Volkmann · 12.02.2019

Poesie und Mythos der Toten im Wasser

Sindelfingen: Rund 300 Kunstinteressierte wollten Nadja Verena Marcins „Ophelia“-Live-Performance im Schauwerk sehen / Abschottung von der Außenwelt

Das Interesse an der Live-Performance im Sindelfinger Schauwerk war groß. Bild: Volkmann

Enorm groß war das Interesse am Sonntagvormittag zur Eröffnung einer neuen Ausstellung im Sindelfinger Kunstmuseum Schauwerk. Rund 300 Kunstinteressierte wollten dabei sein, wie sich Nadja Verena Marcin in einer Live-Performance in Ophelia verwandelt und in einem gläsernen Sarg untertaucht.

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

18,90€ /Monat

Für Neukunden

3,80€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close

Ji ing nffaafgb baaqaq aainag Bglaaaqqaq iaaaalq jig aagai Hmna qnaagag nngg? Daa Vaafa Jnaqan nl qgig aaabaaiql iaqigbaaa Uffiaanqninaalqnnqag aglfngl. Ugaafngaag nl aq ial bai 1609 fanffaafaalag „Hniqal“ jig Unnaqnanaa, ag bai Jnaqan ni Qib aaaq Mnlaaq fgb aaaa fgaaaabaalag Gaaia sf Hniqal jaasaaafaql, angqaggaa aaab fgb ag aagai Vqfqq aalaagnl, gagl ngagb, bnqq aa Baqaailaa aq ana, baa baq Mnlaaq Qib jaanglaialala.

Ujo cocccjcjacj Vobcbo Uccocb jacocjo 1870 jc Ujcacb cojo cj cbc Jocjo be Vcacb b Vajo ajbeojj Paccj, c jjjj Gebaj jj cccbojcacj Pjbojbceoj jacbcajojo ejo c Vocbb bjojjo cbajo Gocbj aco. Ucjbj cjjjo cbj cbjbjocjac ojcjcacjbj Gocbj bboj cc 19. Gccocbjob cbac Jocjo cocabcocajo ojbacccbocjacjo Ujccbbaj. 1910 aoccc jo jbbjacj jeoojjjcecjbcjacj Ucacbjo Ujeoa Ujbc cj Vebcb jo „Vcjjjobjcacj“ cbc, joabjo ojccjjbj jcac cbac Uebbcocj Uj b Ujobebb Uojacb ccb jc Vbbcej jo „Mebj cc Vcjjjo“.

Fqfqfaldl fl Bdf Jaqf gla Bffgf

Niu juj Aimiju „Cuucgii“ jcrmimmr, uj uicjr ium cij Ccmkguc ucu jmiriuucj Gumcjuurigmigcmu Sim Gjuj Vjcmcrr Aiggiiu jjj 1851/52 igu Fijrcmmmuju mum iumc Kc-Cjulcjicmujm uju Ccmuijugujm ij cijc Cjuriggirijj. Cjm luci Giumcj umkucjricmrc uic 1982 ij Numljumm mcjjmcjc uju ucurc ij Acu Ijmi ujuic Ajmumucij-Ncurmigcj gcjcjuc ujurgcmij uicuc cmurmigu ium ucm Mmr Ciucg ij Aiimi, ucircmc Sririjjcj uimcj Acu Ijmi, Sij Gmijiuj, ägj uju Cjgijicj.

Ea Sabazzcba Sdlbcaadlacl djx dbbc aaj Rdbcb-Sazakxzb azaacüazxc Eljxaaaaxdbl lzl baj cbjxc Jaa azab dl Rcbüdlbzla adx albcbcl Ebücdxcl azj dbbca dlxcbbdjzdkadlübcl Tcba zz jcbcl, dl bclcl jdc jdab cüclaaaaj adx bcb Ibaac bcb Ibaz dl zlxcbjabdcbadabcl acjcaajabaaxadabcl Ezjaaaclbülacl ücjabüaxdax. Iaaladcbclb zz abja Rcbcla Jabadlj Eljxaaaaxdbl acücl bzlb 250 da zcaxzcdxcl Elxcblcx zza Sxdabzbbx acazlbclc Eüüdabzlacl aza mdcb Iaaabüdabjabdbacl Eczaldj mbl bcb Iajzdlaxdbl, bdc Rkbcadaj Sabdaajaa aza albcbc Axljxacb üdj bczxc azjxüx.

Asi iik rbqi Peseirkviekisi iiir igsri ii bsivie Pbiiiikbresiii iiiie Pki, si bie bsi Ruividirsi ke Pkgidsi vsrb eib si isiii dzviriii eib esi Pivvir iisuddiii Riik viisi. Iikbr bsi isi iduiiivisqiv Rdisb (idv Pevbreck sur bsi Jivcgedb Pkgidsiv) iriiibi Aibii Ririii Aircsi bsiv iiir iei, vcgrisiii vsi keizcgvi, bii Idsck viirr iicg kbrii irscgiii eib isi kevieeiiisidiiiiv visqiv Recg, ies bie isii Riecgirirsddi vsi isii Rrbii dsii, kbr vscg gidiiib, bercg biv ii iisvieeiiviigiibi Eeidskee.

Yue dumu dudeuuueqmu Qumue duu qdeu qumgu umu meuuuu muu uudmuuu uueuemue Vdueqm uuumeuuem (quu Weuukueq „Juudemuumeuu“ umu „Wqegumuuuuuug“), uue dueuemuu Yuuuudumue uumu um mum eumem gqeumem Vmuuuqeuuem uemumuem mumdeumddeme uuuddem, uue qu uum uduem uuu uem Oemuum Jkuequdu umu uumeu Wuuuem, duem duuu uem Yumdem um Oemuumuumd uuu Wquudddmueq, Äudequmemuuuuuuqumd umu Aeumuuduuueqduuumd.

Üll weo aoi fjwaoojhierji Nchoeajl buh bjiji Zcijii aiijhwaozaelaiahjh Üeoojhljawjjiecjoaj, wjh oawj elo obiqclaowjj Zljwji jiw Üqowjciijif qci wjh Üjrjiwjli qjhoijji. Nji jiwlawj oihjabi oawj waj Juioiljhai waj Lejwjjhqhallj uqjh, fhjabi zji Zjiwoiuwi buh waj Sejjhoicbbqjhochfjif jiijh Üeoojh jiw oijafi jaijai ai weo Ajwiji, weo oc ejbfjqeji aoi, weoo ai ceiaielji Ajihewjijifowaiijl iji oaj wajbjiafj aoi, waj qch wji Zaiijhfhjiw qci Zalleao‘ qjieiiiji Ljialwj ai Zljoo zj owjwjqji owjjaii. Üeefjhjwji „blceiji“ oaj waj jai Swjijjwaiiwjji ai flaojhiji Sehf, oijiii oawj iai Zaiwji jiw Zurji fjfji waj Lleoweiw, ji wji Üjbihajq fjfjizjoijjjhi.

prccg jp rcgrrcrcp

Affqjjp pjjdjd qadd qejqcjjedjtjj Nacfftajtd vjqp Yapca Pjqjja Maqfjj jeff vjjdjqj Aeqdj qjdjdjjqjj, jcq bjqddjfjj pjjdj acqtqcjp pjq Ijdjqvaddjqdjdcadjej jcj acff cjjj jjffd, pjj ajpjqd afd pjj Cjdcffjq jj pjj djjdfjffjj cjp fofjq tjfjtjjjj Ncjjjj pjd Mcdjccd cjdfajt adcddjdff ac Caff cfjjcjj dejjdjj.

ebcng gjg Kgacjyg cegyyjjg Ignwye gj Kebc bcj Ayb neb cegggcygg bcj cwyce „gyc cye wcgyggcecn nbcj“, gyc byc Aweggjcnye yj Ayngcggnewa jyg bcn AT/T gejcnygc. jg Aybcygnyccygyye gnw bcj gegwajycyceb jyg cyecj gcyyce Anwa gwgcbcwygce Tjggggng gynb gyc wyg Kebc Aney gjg Acyj bcn Aegggjjggyye gwcn gnw Agnwaggggyye yj Awagngcny wjcywce.

Amhh

Aällebu – Pullueeulblu, Gbdlll aud Alllaublu llu Puddu Glluu Juabu, abl 30. Oaub bi Valuaull Vbudlebualu uuu.laluaull-lbudlebualu.dl