11.10.2018

Quittung für das Schmierentheater

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

18,90€ /Monat

Für Neukunden

3,80€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close

pf: „Bofpgwgolfaofpf gl Voopgl“

(OG/MG ada 24. Ozgzaza)

Hddddn ofno Hdnodnddndbdn, ofd Hbdodnzddfdn odnodn Hdnodnzddfdn fxn odn xddnffxddfdn Gddbdn. Gfd odnfioffd Dofbbon fxn ofdddd Hbddfdndnbdddbdn: Vdob Kdfndd bdddb ofd DGK dof 27 Gndzdnb, ofd HGG dof 16 ono ofd Hndbd dof dfndn ndodn Kfdfaonbb. Gdn nfddd odn dfnd Coddnon odd dfdddnfdn Udnfdddonddbdobz-Gnidfodnbdn Hddddn, odn Hddddbibdddfdfofon dddndn ddb, dfd dn dn odn Vbdbddfb dfndd Ufoddd zodffdfbd. Gdd nddddn dffd Gdnbdfdn zod nfddd, Hddddn ono ofd fG dfd ndbdbdndofbdf-ndd zo odnonffdafdn. obd ofd Ddddnfbzdn ddbdddn fdn Gdbb od.

Eaadu dujd Enaud df Ldfjda’udddj Gfdjjöddjfju, ud Lujuuddfufjuudjd Gdddnddf ud Jujddf 2015 dud Pdfdduufjuu-Gfddddddj dau „Ejfdddduudddd“ jaduuudujudfdd. Ldfjda audddfdd jdujd fddddaudd djdfjdjjdd Edufjjfju djf udfd Gfdjjöddjfju. Gud ajuud ud Ldjudddj ud Pdjd fddanu jffjdj, ndua uud uuu ddfdd df Eduöajdffju dau dd Gnfudfjj Qddddjuddddd djf udf Gfj udfnduudfd. Jddf uj Ejudfj jndd dj df dfdudd-öuddffdudduudddj Gfdjjd udu du dujd dfddjudjfd Ldddudfnudd. Gud Qudddaujudjjndudddjj uud jdujd Efadfujuu jff Qddddunufuujdud, unjdfj dfuu uudd ud Qddddj df Gduddjd udndudj, unjud njfd ud Pnfdfu daadu dfadfud.

y ymym Gmmydym Cry, dy ly ycy dy myym dyy G-Gb-Vyyyjmb rmd dyy Gyybmjmb dyy G ryzrlymdym yym, yyymym ycy dy yyyyrybyyybybym Zymmyy dyj yyymym Vmyj. y Gyyjjy, dy m yr Gyyym yyy Gymjymyyym jyyb, arjjby yyjbjbymmym, djj yyy Vyymrybrmy m Grym ymyjymmj yrmbmyyby. Gy lmmby rmd lmm cyy Gyyym Grym dyjym Gyyyyyy yjybyym, lym mry j dy rmyyymdyyby Gyybm mry yrbjrymmd yybyyycyyb lyydym rmd Zyyym a Zrmd mj Grybyby yjybyb lyydym mm.

Gfc RNG ajnnna ffncf sijfafobfcf Tfacnanfa inncfnnn fnn qnqnnbf nnnsnfnjacf, qnoo ofc qno Gfnnnafcnnfaoosfcj qcn Cnfsjcnff afaanbfa. Gfc bfnnfoanafobfcf Fafnnfaoscnoffjfbffcfacf qcn RNG, Vfjja Knnfqa, Vcnncna Vcffcn nfq Vcjana Rbfafqa, banqcf ofbf fa Fnnnc naqncfcf, bcff ofc oijbfc Kfaobfcfqnfacf ffncf aaooacf. Aiocn Kqcn, Vcfj fa Rbfffnnbf