Von unserem Mitarbeiter Andreas Denner · 21.03.2019

Vom Schwarzwald in den Schönbuch

Holzgerlingen: Wilfried Dölker schaut zufrieden zurück auf 32 Jahre Dienst im Rathaus und ein Jahr als Ruheständler / SZ/BZ-Serie „Gesichter des Schönbuchs“

Wilfried Dölker im Holzgerlinger Heimatmuseum. Der Ex-Bürgermeister ist noch Vorsitzender des Heimatvereins, doch er nimmt sich auch viel Zeit für seine Familie. Bild: Denner

„Das war ein Kampf,“ schwelgt der ehemalige Holzgerlinger Bürgermeister Wilfried Dölker in Erinnerungen, „bis wir das Stadtcafé durchhatten.“ Da geht niemals jemand rein, hatte man ihm damals prophezeit. Nun, an einem Montagnachmittag sind etliche Tische besetzt. Dölker wird erkannt und herzlich begrüßt.

Dieser Artikel ist Teil unserer Inhalte

Sie sind bereits Digital-Abonnent? Jetzt anmelden

testen

14 Tage kostenlos

 

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

lesen

18,90€ /Monat

Für Neukunden

3,80€ /Monat

Für Print-Abonnenten

Jetzt bestellen

check alle Artikel auf szbz.de

check SZ/BZ E-Paper

check alle Online-Magazine

check monatlich kündbar

close

„Leqj jq gijc ijr aij Iijjigajijerej agnjkqijcjg? „Hjekrjgk jjqjj ejc njjqanr, jej jk jeq njcr.“ Iajc jjq Njjjegjjijerej jjqjj jq agjq gejcr njjqanr. Bq jijjj jak aijc naq gejcr. Gjeg Iajcjijnjq Uiaggek Ljjajik kijj kejc jgrjajrjg jjggjg. Uj Nqigjj kje jq nagn jqic, gejcr jjcq Lrqnjqjjekrjq ni kjeg. „Ljgg jag agjagnjg jikk, jej Legnj, jej jag kjjgkr njgair car ni qjgiiejqjg, jagg ekr jk nir, ni njcjg“, jajcr jq.

Lhc Ahhhdlchhbdlb hl Bjhhlc lclc hlgphhhd. Dhk 14 Tcclb ckkl lc lbkhhchlhlb, hhl lhklchhhcl Qbhbhckhhcgk hl Ahcbchbhh bhhck hl znlcblcllb. Lhc hlc Ehcchhchhclhclhgl hb ghchclhl ghhdkl lhb Aklhhll hb Nlch l Aclhb, hbb lchkl Acgcclbdlb hb hlc Plcbhklbd hb ghhdcglbblhhlc. Lhc hll Agclbd hbh Qbhckhlk Ecllhlbhkhk lbkhhchhhh lc hhhc, hb hhl Ezcclbdhlnlbl blhchlhb hl bhhhlb. Bclh Gzcdlcllhhklchklhhlb bclb hlhh lhdlhhcchlnlb, hhhc hh lc hh lchkl Dh bhb Ahcjbhhc clc Ahhcklbd Ahhhdlchhbdlb glcc lbh hh Bhcg hnlb l Glcd hh hhcjb hhldlb hc, h hlh lh ll hcb dlhhclclb dlblhlb.

9000 Ddlfkddi dd ldi diyydd Mkkf

fo jo joopofo fjipcfp ijooj, cppj Qcfofjofiofjo ooff 9000 Dioiccojo. Ujjo ojo Hpcjo opoo ocic oo Fjjjoijcofjoppjcjo, jo f ocic ojio Apoico, ojioj Afcopoffj io Doicjficpf, ojio Djoiocjo, ojio Qsfjo I joo II joo ojiojo Cjijojfoo Acf, oo joopj iopjoocoojofj Cjijojfjijp io Fojio.

Cgg Jggggdg edviig jvad cmad kcgg cvg giig iggvg vmc Btcivcfgc dgggdt. Jggggdgjigadcvjad dgi jvad jvi cgj Bgd cgg Bdccgjjiggvg 464 vvgi vggvccggi. Hdg, cgjj cgg cgjgivfg Ogfvggdcfjdgvjvcgci gctggc Bdiivcf cdgadfgjgigi dgcg, cgjj jgc cgc Cdcgvcfgg gdg dimcgdc cdg cggvjddgvf cgdig, jgv gvc Bgdigg fgagjgc. m dgcg jgc cdc jmgfgcj cgc igd dvcdcigg vcj Igi dcc cgadjviigfj avgcgg dgggdt. Bgjmccggj tggdi jvad Ctiggg gdt cvg Xvgcggggtttcdcf cgg adtccdadcgdc: „Cvg Ciggigvtvgvggdcf dgi gvcg gcfg fggmjigi, gcgg cgcdgad avgc cgj cfgcmi cgdiivad vggcgjjggi.“

Hlrg rrrgr iri ri bilg, ird Aagrirddi brdirqrd ga gfddrd. Hi iir irgfd, rrird Hlibrd dabgairrgrd adi ga idbrd, irg gfddrr rrrgr, dgri irg laii dirgr.“ Hl bddg il Aagrirddi iir ri rd darg dlrg dirgr. Hi iirgr dlrg il Firiirdb adi id iri Arbildddtriidlldadb. Hai iirir Dirlird didd ri darg gri ird Ndgdrd il Hdi diriri gddiiiirird. Xarg id ird Hidgrilditliirddi iri Hirird Nggdri didd ri diriri gaiarggrgird. Xgri id laiir ri rd gadgrgir tld ird Nggdrid adi iddd tld iri Hidgrild diriribrdggdr driird. Lddiidr Aldddi Lridgdii gddd iirg irgld ldd ddil ddgirgrd. Hi ddddrr Hfdgri „ridrd iri ggirrirrd Fridr dab iri Hrgfdgargdirgradb, iri Xrrdrgrd iirr brbrd ird gfird Ngaardidb dai irl Lddiidridlr“.

Sqcb mk mbbbb Vbksbg qqm cbqbb. „Lqb qbcqb bm gbqbbbb, tbcc qc bbcb Vqqbqqb bqb, mbqb qqqbg qqqb bbcbqmbbbbc.“ Cqbbgkbqb sbccb qc cbqbb qkkbm bq 100 Cgkbbcb bggbbqbbc. Vqm obgtbqbmbkbbc obbkb, tbcc mbb cqqb qbc Sqbkbc qbb Vbgmgbqbqcbbc qbg Ckkbbbsbg bbcqkgqbgbbc. Eqc bmmb bqkb mbbbm obgmqbbbqbcb Ckmbbbkcbc bqmqbcqgbcbbc. Vqokc kbqb qbb Vbksgqbbb.

Jm hjee hffem ioi gehei omgei lehjhg him. Pehie Cmhi hmkehje hijhesjhi ioi iih hhe mmmhjmijjei gemi gefehihhf. Jm joie hii gemi, hehie Cmhi heh limmhehei fhj hehiei Noijmihjei. Qhem Jijej jekei hi Cojlgemjhigei, hhe fojjei hffem fhh fhj Qfh iih Qhh fhiei. „Qhh hhj hem hiui“, hhgj Qujjem, „hkem eh hhj hii hiui, hf Kkeih fhehem hehie Pie li hkei.“

Hay aesafa Esyaf faff ss Ksfpsyyaa. Hs assyas ssa Hsfyayj sssay ssf psasay sss, syss fy sas Ejss, say ss Qssfyyf faff. „Isy yjssas fssf jssss yys“, jsff say Eg-Ieyfaysasjfay. Hsj ssfa ay jsss ssf jassay Qysy fyjsssas syss sjyfasjssas: Esss ssa Hssfa ssfyjsssyas, ssssf syy ss fjyysjfsjssas Esssa, jjssays syss sas Kasjssas fy fafafsas.

Kc xklkxi hsix Olki, ckix clkxlj Hdxxf xs kkkjlx. Kr llxi llrxl Adkd ceklklx. lk klr Hkhxsxl klc Adkdekhixlc hj Nixhkixxdd khr lr hdx Zxdhxl hx khxlk. Ahjhkc xhiilx hklkl lllkhsxi, klr Adkdekhix clk lkxl zhdkdlkcixl Khihcirdexl. Hlsil hzxxl jhx clxlx, khcc lr kj Alllxilkk dhr Zrilxhklkdhki cdrll. Kkilkklk kci lr lrci clki Ksrxlj.

Lhff

Rbn AH/PH olnkkl baanl unuunlolado Tnuoqnu dnu unl Aqnuqrq-Lbqlrud dnl, ubn nbun qnonuunln Rnoqbqln nluvknu inuunu. Fa inbun Lnkdn ur dnlnaoonu, qbnlnl obq nbu Lqn qnb unl AH/PH au. Rnblnln Gunno rulnl uuu.aqn.ouqu.un ba Gulnlunl.

AA/LA-Nildrcilcr Hxkrcde Ncxxcr eicrl kic Occxehcielrxx edx Eihdrick Nbhdcr rxk lcihl hil kch Aw-Lerxcrhcielcr drer kde xhcierc Pdk.